Kochleárna neuritída

Kochleárna neuritída je ochorenie sluchového systému neinfekčnej osoby. Ďalším názvom tohto problému je senzorineurálna strata sluchu. Kochleárna neuritída je teda porážkou sluchového nervu, ktorého hlavným príznakom je narušenie vnímania zvuku. Existuje niekoľko odrôd kochleárnej neuritídy a ľudia všetkých vekových skupín sú do určitej miery vystavení tejto chorobe. Liečba nie je vhodná pre všetky druhy kochleárnej neuritídy, ale vo väčšine prípadov je stále možné obnoviť zvukové vnímanie.

Pre diagnostiku a klasifikáciu straty sluchu pacienta používať širokú škálu ORL postupov a analýz, ktoré často obsahujú fyzikálne vyšetrenie, otoskopie, počítačová tomografia, zobrazovanie magnetickou rezonanciou, analýza ľudských vestibulárnych funkcií stroja, X-ray a ďalšie.

Liečba kochleárnej neuritídy zahŕňa oplachovanie s liekmi, manipuláciu, výmenu sluchu a chirurgickú intervenciu. Typ stanovených procedúr určuje lekár po diagnostikovaní typu a stupňa vývoja neuritídy.

Klasifikácia kochleárnej neuritídy sluchového nervu

Kochleárna neuritída je najčastejším dôvodom, prečo schopnosť osoby vnímať zvuk klesá. Ochorenie sluchového nervu môže postihnúť jednu stranu, ale niekedy sa straty sluchu prejavujú na oboch stranách. Podľa toho zdieľajú:

 • jednostranná neuritída;
 • bilaterálna neuritída.

Ďalšia klasifikácia choroby sa týka stupňa klinického vývoja kochleárnej neuritídy. Ukazuje, ako dlho je dysfunkcia nervu a koľko je ovplyvnená. Preto sú rozlišované nasledujúce tri formy kochleárnej neuritídy:

 1. Akútna kochleárna neuritída. Obdobie ochorenia v tomto štádiu je až štyri týždne. Ak konzultujete lekára v tomto štádiu ochorenia, potom je pravdepodobnosť úplného zotavenia zlyhania 70-90%.
 2. Subakútna senzorická porucha sluchu. Táto fáza je diagnostikovaná, ak poškodenie nervov trvá od jedného do troch mesiacov. Tu sa aplikuje aj liečba, pravdepodobnosť návratnosti je asi 30-70%.
 3. Chronická senzorická porucha sluchu, ktorá sa vyskytuje od 3 mesiacov, je slabo liečiteľná.

Existujú typy kochleárnej neuritídy a podľa toho, aký charakter a úroveň lézie diagnostikuje lekár. Keďže ochorenie má neurosenzorický charakter, nervová dysfunkcia môže mať aj iný pôvod:

 • periférna kochleárna neuritída - príčiny narušenia vnímania zvuku vo vnútornom uchu;
 • centrálna senzorineurálna strata sluchu - príčiny poškodenia sluchu sú spôsobené dysfunkciou príslušných štruktúr v mozgu.

Podľa stupňa vývoja ochorenia sa rozlišujú štyri stupne kochleárnej neuritídy:

 1. Stupeň svetla (I), ak je prah vnímania zvuku 26-40 dB;
 2. Stredný (II) stupeň, akustický limit tu dosahuje 41-55 dB;
 3. Mierne závažný (III) stupeň, prah vnímania zvuku 56-70 dB;
 4. Ťažký (IV) stupeň, keď je sluchová marža 71-90 dB.

Ak je vnímanie zvuku takmer úplne zlomené a pacient nie je schopný počuť žiadne zvuky, lekár diagnostikuje úplnú hluchotu.

Podľa pravdepodobných výsledkov liečby, povahy priebehu a symptómov sa kochleárna neuritída klasifikuje do:

Okrem toho rozlišujeme medzi kochleárnou neuritídou spôsobenou nástupom ochorenia.

 1. Vrodená neurosenzorická hluchota, ktorá sa prejavuje už v detstve.
 2. Získaná kochleárna neuritída, ktorej príčinou môže byť veľa vecí. Podľa toho sa získaná senzorineurálna strata sluchu považuje za:
  • ischemickej;
  • rádioterapia;
  • profesionálne;
  • post-traumatické;
  • alergický.

Ak kochleárna neuritída nastane skôr, ako sa človek naučí hovoriť, potom sa tento typ choroby nazýva prelingválne. Ak sa objaví potom, potom sa táto neuritis klasifikuje ako postlingválna.

Dôvody výskytu kochleárnej neuritídy môžu byť veľa a pre vrodené a získané sluchové postihnutie sa menia.

Prognóza kochleárnej neuritídy

Prognóza účinnosti liečby kochleárnej neuritídy do značnej miery závisí od načasovania a príznakov ochorenia. Moderný a osvedčené techniky ENT veľmi dobre ukázať sa, čo sa ukázalo ako naozaj účinné a efektívne riešenie tohto problému, avšak v prípade, že kochleárne nervu bola diagnostikovaná v neskorom štádiu, pomoc nie je schopný akéhokoľvek lieku. Avšak v prípade, keď sa pacient lekárovi venuje včas, napríklad v štádiu akútnej kochleárnej neuritídy, pravdepodobnosť návratu a úplné zotavenie sluchu je od 50%. Čiastočná obnova sluchu je zaručená tretinou pacientov.

Chronický kochleárne neuritis prakticky neliečiteľná, intervencie drog a liečba predstavuje len malú pomoc, ale úsilie lekárov bude smerovať k stabilizácii a zachovanie súčasného stavu ľudského zdravia. Je dôležité nepovoliť regresiu a ďalšie poškodenie sluchového nervu. To je dôvod, prečo títo pacienti priradené protetika sluchu: minimalizuje pravdepodobnosť ďalšieho zhoršenia ako značne uľahčuje prácu sluchového ústrojenstva, aby mu zabránila prepätia.

Lekári opakovane zdôrazňujú význam včasnej liečby v nemocnici v prípade poruchy sluchového nervu. A v prípade, že kochleárne neuritis vznikli náhle, a že ak to vadí, že pacient v priebehu času ísť k špecialistovi, je to nutné. Včasná diagnóza môže ušetriť váš sluch alebo zabrániť jej ďalšiemu zhoršeniu. Nezabudnite, že vaše zdravie - to je tá najdôležitejšia vec, a problémy sluchu nie sú zďaleka lokálny charakter: porážka sluchového nervu znamená porušenie reči, a preto - a socializácii, behaviorálne gule, citové zázemie, duševný a morálny stav.

Príčiny kochleárnej neuritídy

Príčiny vrodenej kochleárnej neuritídy

Vrodená kochleárna neuritída, ktorej príznaky sa objavujú po narodení, môže vzniknúť v dôsledku genetických abnormalít, chorôb, ktoré matka utrpela počas tehotenstva alebo problémov počas procesu podávania.

 1. Dedičná porucha sluchu sa môže vyskytnúť v dôsledku syndrómu Waardenburgu, syndrómu biliárneho erytému, Reformovej choroby, Alportovho syndrómu, Sticklerovho syndrómu.
 2. Odložená matkou počas tehotenstva, choroba, ktorá môže spôsobiť kochleárnu neuritídu. Medzi ne patria: rubeola, meningitída, syfilis, chrípka, otitída, parotitis, herpes, akútne respiračné infekcie.
 3. Problémy počas pôrodu môžu spôsobiť poškodenie sluchového nervu. Napríklad, takáto choroba môže byť spôsobená fetálnou hypoxiou, predčasným pôrodom, slabosťou práce alebo jej nesúrodosťou, pôrodnou traumou, úzkym pánikom.

Príčiny získanej kochleárnej neuritídy

Získaná kochleárna neuritída v tretine prípadov je spôsobená zápalovými a infekčnými ochoreniami. Navyše, lézie sluchového nervu sú spôsobené drogami, poruchami krvného toku, zraneniami, alergiami.

 1. Infekcií a zápalov, ktoré môžu spôsobiť kochleárny neuritídu, patrí SARS, chrípka, osýpky, šarlach, mumps, syfilis, týfus a syfilis.
 2. Toxické účinky liekov, ako sú antibiotiká, antiarytmiká; lieky obsahujúce ťažké kovy alebo fosfor.
 3. Trauma lebky, nádory, ktoré môžu poškodiť sluchový nerv.
 4. Trombóza artérií, aterosklerotické plaky, narušenie cerebrálneho obehu a dodávanie krvi do sluchového nervu.
 5. Dlhodobá profesionálna činnosť súvisiaca s neustálym pobytom v hlučnom prostredí, vplyvom hlasných zvukov alebo vibrácií.
 6. Veková kochleárna neuritída spojená výhradne s postupnými zmenami sluchového nervu.

Symptómy kochleárnej neuritídy

Jednostranná a dvojstranná kochleárna neuritída sa vyznačuje dvomi hlavnými príznakmi, ktoré sú stále prítomné:

 • porucha sluchu;
 • pocit neustáleho hluku.

Tieto prejavy ochorenia môžu byť doplnené inými problémami s vnímaním zvuku, napríklad posunom zmyslu zdroja zvuku. Existujú poruchy vestibulárneho aparátu, závraty, vracanie, nevoľnosť. Tieto symptómy sú charakteristické pre chronickú kochleárnu neuritídu.

Vzhľadom k tomu, že choroba má vplyv na sluchový nerv a vnímanie zvukov je ťažké, deti s kochleárnym Nemožno trpí psycho-emocionálne problémy, morálne poruchy, problémy s rečou. Znižuje sa emocionálne zázemie, izolácia, izolácia od spoločnosti.

Diagnóza kochleárnej neuritídy

Na začiatok liečby choroby je potrebné vykonať širokú diagnostiku tohto problému. Ako už bolo uvedené, kochleárna neuritída existuje v širokej škále typov a typov, môže byť klasifikovaná a definovaná skupinami. Preto je nutné vynaložiť veľa testov doktor, testy a procedúr, aby bolo možné plne popísať choroba, identifikovať všetky aspekty kochleárneho neuritída a identifikovať jej vznik, príčiny, príznaky, doba, prietok, atď. Je to opatrný proces, v skorom štádiu, komplikovaný v prípade, že existuje jednostranná a obojstranná kochleárna neuritída.

Stupeň poruchy sluchového nervu je určený audiometriou alebo meraním akustickej impedancie. Okrem toho sa skúma schopnosť vestibulárneho aparátu reagovať na podnety a stres. Pre určenie povahy ochorenia, vykonávať rôzne testy a analýzy, samostatne, s pomocou počítačovej tomografie, X-ray alebo magnetickou rezonanciou štúdia skúmala cievny systém, lebečnej kosti, ľudský mozog.

Na objasnenie diagnózy a jej overenie pravdy sa robia manipulácie zamerané na zistenie ďalších chorôb. Pacient tak môže skontrolovať zápal stredného ucha, sirnú zátku, otosklerózu s endoskopiou alebo otoskopiou.

Po ďalších možných prevedení sú vylúčené z oblasti diagnostiky, lekár znížil počet vyhľadávania a detekuje nielen choroba, ale charakterizuje to, popisujúci typ varianty je možná príčina, ktorá spôsobuje to.

Liečba kochleárnej neuritídy

Účelom liečby tejto choroby je úplné alebo čiastočné obnovenie sluchu. V prípade, že pacient je chorý s chronickou formou kochleárnej neuritídy, je predpísaná liečba, ktorej cieľom je stabilizácia už existujúceho stavu a zabránenie jeho poškodeniu. V iných prípadoch môže byť kochleárna neuritída citlivá na rôzne formy liečby, a to v nemocnici aj v normálnych podmienkach.

Aplikujte lieky, zvyčajne podávané intravenózne. Vasodilatačné liečivá, venotoniká, neuroprotektanty a dezagreganty sú uvedené počas 2 týždňov. Potom pokračujú v ďalšom štádiu liečby, keď sa liek môže užívať alebo podávať intramuskulárne.

Ak je poškodenie sluchu spôsobené intoxikáciou, najprv sa vykonávajú postupy, ktoré odstraňujú škodlivé látky z tela, ako sú ťažké kovy, arzén, fosfor. Po odstránení toxického prvku je predpísaná liečba.

Duplikát a príznaky ochorenia, odstránenie bolesti, závratov, nevoľnosti, poruchy vestibulárneho aparátu, ak nejaké existujú.

Okrem liečby liekom je predpísaná manipulácia. Keď široké možnosti modernej medicíny, ORL úspešne aplikovať procedúry, ako elektrickej stimulácie, oksigenobaroterapiya, elektrickej energie, laser, akupunktúra, a fonoforézou.

Tento rozsah možností liečby je určený pre tie typy ochorení, pri ktorých existuje možnosť úplného alebo čiastočného obnovenia sluchu. Ak je úloha taká, že je potrebné zachovať už existujúci zdravotný stav pacienta alebo ako ďalšiu terapiu, môže byť predpísaná náhrada sluchu.

Vypočutie sa ukáže nielen na uľahčenie vnímania zvukov pacientom, ale aj na obnovenie funkcie reči. Aplikujte lineárne, analógové, digitálne sluchové pomôcky. Aby priradená protéza správne fungovala, mala by jej nastavenie a výber vykonať profesionálna ENT guľa s úzkym profilom.

Chirurgia, možnosť vymenovanie, ktoré sme sa zmienili skôr, je preukázané, že ak chcete kochleárneho implantátu stonku, alebo poruchy spôsobené traumou, nádor alebo novotvar, ktorý chcete zmazať sluchu. Okrem toho sa operácia bude vykonávať u tých pacientov, u ktorých sa symptóm závraty alebo šumu stane bolestivým.

Ak je pacient chorý s ťažkou formou kochleárnej neuritídy, chirurgická intervencia môže byť zameraná na manipuláciu s kochle.

Uplatňované postupy
s ochorením kochleárnej neuritídy

Kochleárna neuritída

Kochleárne nervu - Prehra sluchového nervu, sprevádzaný porušením signálu z vlasových buniek vnútorného ucha k kôre spánkového laloku mozgu. Zmeny v sluchovom nervu, citlivé bunky vnútorného ucha vedú k strate sluchu.

Klasifikácia kochleárnej neuritídy

Podmienečne rozlišujte náhlu formu kochleárnej neuritídy, akútnej a chronickej. Náhla kochleárna neuritída sa rozvíja v priebehu niekoľkých hodín, zvyčajne sa objaví ráno po spánku.

Akútna kochleárna neuritída sa tvorí niekoľko dní. Bez liečby prechádza do chronickej formy so stabilným alebo progresívnym priebehom.

Stabilný priebeh neuritídy je považovaný za priaznivý, hluk v uchu, hluchota nespôsobuje ťažké nepohodlie, narušenie nočného spánku, neovplyvňuje socializáciu pacienta.

Progresívne zhoršenie sluchu vedie k izolácii pacienta, depresii, často sprevádzanej poruchami na strane vestibulárneho aparátu. Vyskytujú sa závraty, nestabilita chôdze, nerovnováha.

Najvýhodnejšia forma toku kochleárnej neuritídy je reverzibilná forma ochorenia, pri ktorej sú lézie dočasnej povahy. Tento obraz kochleárnej neuritídy nastáva po poruche sluchu v dôsledku infekčnej choroby.

Získaná jednostranná lézia sluchového nervu sa často zaznamenáva. Vrodená forma kochleárnej neuritídy je menej častá, je spôsobená traumou počas pôrodu, genetickými poruchami.

Príčiny kochleárnej neuritídy

Viac ako tretina všetkých prípadov získanej kochleárnej neuritídy predstavuje podiel infekčných ochorení. Percepčné strata sluchu môže dôjsť aj vývoj po rubeole, osýpkam, herpes infekcia, mumps, chrípky, šarlach, syfilis, týfovej.

Príčinou poškodenia sluchového nervu môže byť vysoký krvný tlak, cerebrálne vaskulárne poruchy, kraniocerebrálne trauma.

Ak chcete spôsobiť zníženie sluchu sú schopné ototoxických liekov. Medzi najbežnejšie antibiotiká patrí aminogluklozidová skupina, diuretiká, chinín, aspirín, cyklofosfamid.

Ototoxický účinok je alkohol, benzín, fosfor, ortuť, arzén. Negatívne ovplyvňuje fungovanie sluchového nervu, alergie, ochorenie štítnej žľazy, diabetes, nádor na mozgu, stres.

Zníženie sluchu často vedie k pracovným rizikám - vibráciám, akustickým a barotraumovým problémom.

Ak chcete vyvolať pokles sluchu a šumu v ušiach môžu faktory neznámeho pôvodu, v tomto prípade hovoria o idiopatickej neurosenzorickej strate sluchu.

Ponúkame vám, aby ste si prečítali nasledujúci článok: Harm na mobilný telefón pre ucho.

príznaky

Charakteristické príznaky kochleárnej neuritídy - vyvíjajú zvyčajne jednostrannú stratu sluchu a hluk v postihnutom uchu. Príznaky neurosenzorickej neuritídy sú porušením vnímania zvuku. Posun sa vyskytuje v smere lepšieho sluchového ucha.

Pri dvojstrannej bilaterálnej kochleárnej neuritíde sú príznaky choroby sprevádzané zvýšeným stresom, zhoršením sociálnej adaptácie a izoláciou.

Pri audiometrii u pacientov s kochleárnou neuritídou dochádza k zúženiu rozsahu diskriminácie zvukov vysokých frekvencií (viac ako 8000 Hz). Porušenia sluchového analyzátora sa kombinujú s léziou vestibulárneho systému.

Včasné symptómy kochleárnej neuritídy sú slabo vyjadrené. V zriedkavých prípadoch predchádza nástup choroby hluk, zvonenie v ušiach.

Charakteristickým príznakom kochleárnej neuritídy možno považovať za zlá zrozumiteľnosť reči s miernym poklesom sluchu.

Takýto pacient počuje reč, ale nerozlišuje niektoré zvuky súhlasu. Samohlásky ležiace v nízkofrekvenčnom pásme dobre počujú. Vzhľadom na to, že v ruskom jazyku sa vyskytujú viac súhlasných zvukov, zrozumiteľnosť reči, najmä detí a žien, je z veľkej časti stratená.

diagnostika

Kochleárna neuritída sluchového nervu je diagnostikovaná výsledkami audiometrie vykonávanej v rozsahu zvukovej frekvencie nad 8000 Hz. Práca sluchového analyzátora a vestibulárneho prístroja sa hodnotí pomocou:

 • impedanometria, ktorá umožňuje zistiť poruchy zvuku v strednom uchu;
 • otoskopia - metóda, ktorá hodnotí stav tympanickej membrány;
 • vestibulometria - testovanie schopnosti reagovať na rotačný, otolitový, kalorický test.

Stav pacienta je posudzovaný oftalmológa, neurológom, traumatolómom, neurochirurgom. Podľa údajov sú predpísané rádiografické vyšetrenie hlavy, počítačová tomografia, ultrazvukové vyšetrenie krvných ciev hlavy.

Spôsoby liečby

Pri náhlom znížení sluchu v dôsledku akútnej kochleárnej neuritídy by mal byť pacient v blízkej budúcnosti pomáhať. Liečba sa vykonáva v špecializovanej nemocnici za predpokladu, že sa pozoruje šetriaca strava a sluchový režim.

Účinnosť liečby sa zvyšuje, ak je pacientovi pomáhať v štádiu výskytu prvých príznakov kochleárnej neuritídy.

Úlohou terapeutických opatrení je liečba základnej choroby, ktorá spôsobuje neuritídu sluchového nervu, pacientovi sú predpísané lieky:

 • obnoviť krvný obeh;
 • na stabilizáciu arteriálneho tlaku;
 • zníženie viskozity krvi;
 • prispieva k normalizácii cerebrálneho obehu;
 • zlepšenie prenosu nervového impulzu pozdĺž sluchového nervu.

Konzervatívna terapia

Pri kochleárnej neuritíde infekčnej povahy sa liečba zameriava na potlačenie aktivity pôvodcu ochorenia, ktorá odstraňuje toxické produkty jeho vitálnej aktivity z tela. Pacientovi sú predpísané antibiotiká a protizápalové lieky, hemóda, rheopolyglucín.

V prvých 2 týždňoch s akútnou kochleárnou neuritídou sa intravenózne podával pentoxifylín, mexidol, cerebrolyzín. Priraďte venetoniku, neuroprotektory. Pozitívny výsledok ukazuje použitie prípravku ginkgo biloba.

Na zlepšenie mikrocirkulácie vnútorného ucha so závratmi je pacientovi pridelený betahistidín. Metabolizmus v tkanivách sa zlepšuje, keď sa lieky podávajú elektroforézou.

Pomocou účinných spôsobov liečenia akútnej kochleárne neuritídu zahŕňajú metódy, rehabilitácia - laserová terapia, plazmaferéza, electropuncture, stimuláciu vnútorného ucha vysokofrekvenčnými prúdmi, hyperbarickej oxygenácie.

Pri výraznom znížení sluchu, prechodu akútnej neuritídy sluchového nervu do chronickej formy, sa človek uchýli k sluchovým pomôckam. Výber sluchadla, špeciálne ladenie dosiahne lepšie počutie, sociálne prispôsobenie pacienta, zlepšenie kvality života.

Pravdepodobne každý človek niekedy "zapálil" uši a každý z nás sa spýtal: prečo sa to deje? Navrhujeme nájsť odpoveď v našom ďalšom článku, o čom sa snažia rozprávať oheňné uši.

Chirurgická liečba

Pri agónnom šumu v uchu sa liečia chirurgickou metódou. Počas operácie vykonávajú intervencie na nervových uzlinách a plexoch, snažia sa eliminovať alebo znižovať hluk v uchu, zlepšujú sluch.

Pozitívny výsledok liečby kochleárnej neuritídy je zaznamenaný, keď sa glukokortikosteroidy injikujú do dutiny stredného ucha cez tympanickú membránu.

Vysoká koncentrácia lieku dexametazón v bubnovej dutine poskytuje lepšie sluch, eliminuje hluk. Liečba je účinná, nemá žiadne vedľajšie účinky, používa sa v počiatočných štádiách neuritídy sluchového nervu.

Chirurgická intervencia sa používa aj v prípade kochleárnej implantácie, ktorá umožňuje kompenzovať aj ťažké formy senzorineurálnej straty sluchu. Táto metóda je účinná pri poškodení sluchu spôsobenom smrťou citlivých vlasových buniek vnútorného ucha.

prevencia

Pre prevenciu kochleárneho zápaloch nervov zahŕňajú odvykanie od fajčenia a alkohol, elimináciu hluku a vibrácií vo svojej profesionálnej činnosti a každodenného života, využitie ototoxické liečivá iba na lekársky predpis pre zdravie, sa udržiavaciu liečbu.

výhľad

Včasná diagnostika a liečba akútnej kochleárnej neuritídy v 50% prípadov vedie k zotaveniu pacientov. V chronickom priebehu ochorenia sa vyžaduje sluchová rehabilitácia metódou sluchu.

Kochleárna neuritída: príčiny, symptómy a liečba

Kochleárna neuritída (senzorineurálna strata sluchu, neuritída sluchového nervu) je poškodením sluchového nervu, čo vedie k poškodeniu sluchu a trvalému subjektívnemu šumu v postihnutom uchu (alebo oboch ušiach). Podľa štatistík 6-8% obyvateľstva trpí poruchami sluchu v rôznej miere a vo väčšine prípadov je to kochleárna neuritída, ktorá vedie k narušeniu sluchového analyzátora. Choroba je polyetologická, to znamená, že má niekoľko možných príčin. Hovorme o príčinách a symptómoch kochleárnej neuritídy.

Príčiny kochleárnej neuritídy

Symptómy senzorineurálnej straty sluchu

Na základe predpisu o nástupe choroby sa rozlišuje niekoľko klinických foriem:

 • do 1 mesiaca - akútna kochleárna neuritída, počas tohto obdobia je liečba najefektívnejšia;
 • od 1 do 3 mesiacov - subakútna kochleárna neuritída, účinnosť liečby nie je vyššia ako 70%;
 • viac ako 3 mesiace - chronická kochleárna neuritída, účinnosť liečby je nízka.

Dva hlavné príznaky kochleárnej neuritídy sú strata sluchu a neustály hluk v uchu. Taktiež dochádza k posunu vnímaného zvuku na zdravé ucho a v dvojstrannom procese k uchu, ktorý pacient lepšie počuje.

Choroba sa môže objaviť náhle, najčastejšie po spánku, sluch sa zhoršuje rýchlo, počas niekoľkých hodín je lézia zvyčajne jednostranná. Vo väčšine prípadov sa však akútna forma senzorineurálnej straty sluchu vyvíja v priebehu niekoľkých dní. Pri absencii liečby prechádza ochorenie na subakútnu a potom na chronickú formu. Počas chronickej neurosenzorickej straty sluchu sa rozlišujú dve etapy: stabilná a progresívna, ktorá je charakterizovaná poruchou sluchu a môže viesť k úplnej hluchote.

Navyše, porážka sluchového nervu môže byť sprevádzaná vestibulárnymi príznakmi:

 • závraty, ktoré sa vyskytujú vo forme záchvatov, môžu byť sprevádzané nevoľnosťou a vracaním;
 • narušenie rovnováhy;
 • neistota pri chôdzi;
 • nestabilita, ktorá sa zvyšuje s ostrým otáčaním hlavy.

Dvojsmerná senzorineurálna strata sluchu môže viesť k zníženiu emocionality, zhoršeniu expresivity prejavu pacientov, izolácii a sociálnej neprípustnosti.

Diagnóza a liečba kochleárnej neuritídy

Ako chorôb zahŕňajúcich zhoršenie sluchu veľa lekár potrebuje k vylúčeniu iných ochorení ako Ménierovej ochorení, zápalu stredného ucha, otoskleróza, cudzie teleso v uchu (vrátane sírovej rúry). Je dôležité určiť rozsah a dynamiku poklesu sluchovej funkcie.

Lekár vykonáva sériu testov, ktoré umožňujú to, aby prevziať patológiu sluchového nervu (audiometriou, skúšobné Weber, akustický impedancemetry), ako aj ďalšie štúdie (electrocochleography, mikrootoskopiya et al.).

Hlavným cieľom liečby - to, samozrejme, že obnova sluchu u akútnych a subakútnych foriem ochorení a chronickej percepčné nedoslýchavosťou - patologické stabilizáciu procesu, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršeniu akustickej funkcie analyzátora. Akútna neuritída sluchového nervu je indikáciou pre hospitalizáciu. Po prvé, mali by sa vylúčiť všetky faktory, ktoré by mohli spôsobiť vývoj ochorenia.

Medikamentózna liečba zahŕňa podávanie vazodilatačný činidlá, činidlá proti doštičkám, neuroprotektívne činidlá, nootoropov, venotonic drogy vykonáva detoxikačné a hormonálna terapia, ak je to nutné. Pozitívny účinok liečby majú rehabilitačné procedúry: akupunktúra, elektrostimulácia, oksigenobaroterapiya, fonoforézou lieky. Liečba kochleárnej neuritídy je ťažká úloha aj pre skúseného otorinolaryngológa. Samoliečba vo väčšine prípadov sa ukáže ako neúčinné, a pacient sa snaží liečiť ľudí prostriedok alebo spoliehania sa na self-healing, strácať drahocenný čas.

Pri dvojstrannej strate sluchu pod hranicou 40 dB sa pacient začína zažívať sociálne problémy, v prvom rade trpí verbálna komunikácia. Preto je táto podmienka indikáciou pre sluchové pomôcky.

Chirurgická liečba tejto choroby sa najčastejšie vykonáva za účelom kochleárnej implantácie, odstránenia hematómu, nádoru na mozgu alebo neurinómu sluchového nervu. Operatívna intervencia je tiež potrebná v prípade nepretržitého bolestivého hluku v ušiach alebo opakovaných záchvatov závažného závratu.

Prognóza a prevencia kochleárnej neuritídy

Pri včasnej diagnostike a včasnej liečbe akútnej formy senzorineurálnej straty sluchu dochádza k úplnej obnove sluchovej funkcie u 50% pacientov, u 30-40% dochádza k výraznému zlepšeniu sluchu. V chronickej forme ochorenia je strata sluchu nezvratná, úlohou liečby je zabrániť ďalšiemu zhoršeniu sluchu a jeho korekcii protetiky.

Neexistujú žiadne špecifické metódy prevencie tejto choroby. Je potrebné vyhnúť sa faktorom, ktoré zvyšujú riziko kochleárnej neuritídy:

 • včasná liečba infekčných chorôb;
 • užívanie liekov, najmä antibiotík, len podľa pokynov lekára;
 • dodržiavanie bezpečnostných pravidiel, používanie ochranných pomôcok a dodržiavanie režimu práce a odpočinku pri škodlivej výrobe;
 • prevencia koronárnych ochorení srdca, hypertenzia, ateroskleróza, endokrinné patológie a ďalšie choroby, ktoré môžu viesť k neurosenzorickej strate sluchu.

Ktorému lekárovi sa môžete prihlásiť

Pri znížení sluchu je potrebné navštíviť lekára ORL. Po zistení príčiny ochorenia bude užitočné konzultovať špecialistu: kardiológ, neurológ, endokrinológ. V prípade potreby sa pacientovi odvolá audiolog.

Kochleárna neuritída

Kochleárna neuritída - poškodenie sluchového nervu, čo vedie k zníženiu sluchu ak vzniku konštantného hluku v uchu. Kochleárne nervu môže byť spôsobené viacerými faktormi, ktoré vyvolávajú poškodenie rôznych častí akustického analyzátora zvukovosprinimayuschego buniek vnútorného ucha na sluchové kôry centra. Klinicky sa prejavuje poklesom sluchu a hluku v uchu, ktorý je v niektorých prípadoch sprevádzaný vestibulárnymi poruchami. Diagnóza kochleárne nervu patrí audiometrie a iné metódy sluchu výskum, otoskopie, štúdie vestibulárny funkcie, biochemické analýzy, röntgen, CT a MRI. Liečba sa vykonáva cievnymi liekmi, neuroprotektormi, detoxifikačnými roztokmi, fyzioterapiou. Pri výraznom znížení sluchu je indikovaná sluchová pomôcka. V niektorých prípadoch použitie chirurgických metód liečby.

Kochleárna neuritída

Podľa svetových štatistík približne 6% všetkých ľudí žijúcich na zemeguli trpí rôznymi poruchami sluchu. Väčšina prípadov zníženia alebo straty sluchu spôsobuje kochleárnu neuritídu. Ochorenie sa tiež nazýva senzorineurálna alebo senzorineurálna strata sluchu, neuritída sluchového nervu. Častejšie má jednostranný charakter, menej často dochádza k dvojstrannému poškodeniu sluchového nervu. Okrem straty sluchu rôznej závažnosti v 90% prípadov je kochleárna neuritída sprevádzaná hlukom v uchu.

Klasifikácia kochleárnej neuritídy

Kvôli výskytu kochleárnej neuritídy v otolaryngológii sa klasifikuje do vrodených a získaných. Druhá je ďalej rozdelená na posttraumatické, ischemické, postinfekčné, toxické, ožarujúce, alergické a profesionálne. V čase výskytu sa kochleárna neuritída rozdeľuje na prelingválnu - objavujúcu sa u detí pred rozvojom reči a postlingu - v pokročilom štádiu u pacientov s rozvinutým prejavom.

Podľa úrovne zničenie sluchového analyzátora kochleárne neuritída zaradiť s periférnymi jednotkami, vzťahujúce sa najmä k zvukovej zhoršeniu vnímania vo vnútornom uchu, a centrálne - vzhľadom k patologických procesov vo sluchovom mozgových štruktúr.

V závislosti od predpisu choroby sú izolované 3 formy získanej kochleárnej neuritídy: akútna (nie viac ako 1 mesiac), subakútna (od 1 do 3 mesiacov) a chronická (viac ako 3 mesiace). Prirodzený tok rozlišuje reverzibilnú, stabilnú a progresívnu kochleárnu neuritídu.

Podľa prahová audiometria izoluje pri teplote 4 ° kochleárne hluchota neuritída: mierne (I) stupeň s prahom vnímanej zvukmi 26-40 dB, stredný (II stupeň) s prahom 41-55 dB, stredne ťažké (III štúdia) - 56-70 dB a ťažký (stupeň IV) - 71-90 dB, ako aj úplná hluchota.

Príčiny vrodenej kochleárnej neuritídy

Vrodená kochleárna neuritída môže byť spôsobená patológiou na genetickej úrovni alebo poruchami, ktoré sa vyskytli počas pôrodu. Dedičná kochleárna neuritída sa častejšie pozoruje v kombinácii s inými genetickými poruchami. Na dedičné ochorenie s autozomálne dominantným spôsobom prenosu na klinike vrátane kochleárne Nedá patria: Waardenburg syndróm, Sticklerův syndróm, syndróm branhiootorenalny. Autozomálne recesívne ochorenia charakterizované kochleárnou neuritídou sú Usherov syndróm, Pendredov syndróm, Refsumova choroba a biotinidázová insuficiencia. Kochleárna neuritída môže byť tiež zdedená ako patológia spojená s X chromozómom. Napríklad s Alportovým syndrómom, ktorý sa prejavuje poklesom sluchu, progresívnou glomerulonefritídou a rôznymi poruchami zraku.

Výskyt kochleárneho neuritída pri pôrode je spojená s pôrodná trauma alebo fetálnej hypoxie, ktorá sa môže vyvinúť v diskoordinirovannoy, predčasného pôrodu, predĺžené počas pôrodu z dôvodu slabosti práce, úzkych panvy matky alebo záverom plod.

Príčiny získanej kochleárnej neuritídy

Získaná kochleárna neuritída v 30% prípadov je spôsobená infekčnými ochoreniami. Jednalo sa najmä rubeole, mumpsu, chrípka, osýpky, SARS, herpes infekcie, nasledované šarlach, epidémie meningitídy, syfilis, týfus a týfus.

Približne 10-15% kochleárnej neuritídy je spôsobené toxickým poškodením sluchového nervu. K používaný v lekárstve ototoxické látky patria: antibiotiká (neomycín, kanamycín, gentamycín, streptomycín, atď.), Cytostatiká (tsiplatin, cyklofosfamid), salicyláty, chinín prípravky, diuretiká, lieky na liečenie arytmie. Príčinou kochleárneho neuritídy môže byť intoxikácie spôsobené arzénom, soli ťažkých kovov, benzén, fosfor a podobne. Toxický kochleárne nervu môže byť spojená s profesionálnej činnosti. Aj profesionálny charakter má kochleárnu neuritídu, ktorá sa vyvíja s chronickým vystavením hluku a vibráciám.

Výskyt kochleárne nervu môže byť z dôvodu porušenia jeho zásobovania krvou v dôsledku aterosklerózy, trombózy, hypertenzia, vaskulárnych porúch v bazéne vertebrobazilárního-bazilárnej počas chronickej mozgovej ischémie dôsledky trpí hemoragický alebo ischemickú cievnu mozgovú príhodu.

Post-traumatický kochleárne nervu spojená s poranením traumatické mozgu, poškodenie sluchového nervu pri chirurgických operáciách, narušenie riadneho produktu kvôli barotraumatu a vyvinutý po ňom aerootita. V niektorých prípadoch bol kochleárne neuritída vzhľad pozorovaný po akustickom traume, získaný, keď je vystavená hluku (píšťalkou strely a m. P.).

Ďalšie faktory vyvolávajú kochleárny neuritídu, zahŕňajú alergické reakcie, Neurinóm akustiku, hypotyreózou, diabetes, kosáčikovitou anémiou, ožiarenie, Pagetovej choroby, mozgové nádory. Vývoj kochleárneho neuritídy môže byť dôsledkom starnutia procesov vo sluchovom nerve u ľudí starších ako 60 rokov.

Symptómy kochleárnej neuritídy

Klinika kochleárnej neuritídy sa vo väčšine prípadov skladá z dvoch hlavných príznakov: strata sluchu a neustály hluk v uchu. Charakterizácia je tiež porušením lateralizácie zvuku. Pri jednostrannom poškodení je vnímaný zvuk posunutý bližšie k zdravému uchu, s obojstranným ucho k uchu, ktoré počuje lepšie.

Náhle vyvinutie kochleárnej neuritídy je charakterizované tým, že niekoľko hodín sa rozvinie porucha sluchu, zvyčajne jednostranná. Vo väčšine prípadov pacient objavuje problémy s počutím po prebudení z nočného spánku. V iných prípadoch sa akútna forma kochleárnej neuritídy môže vyskytnúť počas 2 až 3 dní. Akútna kochleárna neuritída môže prechádzať do subakútnej a chronickej formy. V priebehu chronickej kochleárnej neuritídy sa rozlišujú dva stupne: stabilné a progresívne. Ten sa prejavuje zhoršením sluchového postihnutia v priebehu času a môže viesť k hluchote.

V niektorých prípadoch kochleárnej neuritídy je strata sluchu sprevádzaná rôznymi vestibulárnymi príznakmi: paroxysmálnym závratom, ktorý sa môže vyskytnúť pri nevoľnosti a vracaní; narušenie rovnováhy; nestabilita, ktorá sa zvyšuje s ostrým otáčaním hlavy; neistota pri chôdzi. Bilaterálna kochleárna neuritída často vedie k poklesu emocionality a expresivity prejavu pacientov, je dôvodom ich izolácie a sociálnej nesprávnosti.

Diagnóza kochleárnej neuritídy

To je dôležité nielen pre stanovenie diagnózy kochleárneho neuritídy, ale aj na určenie príčiny a mieru deštrukcie sluchového analyzátora, hodnotenie rozsahu a dynamiky stratu sluchu. Počas audiolog diagnostické testy na vylúčenie iných ochorení spojených s poruchou sluchu (Meniérovej chorobe, zápale stredného ucha, otoskleróza, ucho cudzie teleso labyrinthitis).

Detekcia straty sluchu sa vykonáva audiometriou. Tónová prahová audiometria umožňuje určiť stupeň straty sluchu. Súčasne sa kochleárna neuritída vyznačuje absenciou intervalu kostného vzduchu a klesajúcim charakterom audiogramu, čo poukazuje na porušenie vnímania prevažne vysokých tónov. Štúdia lateralizácie zvuku sa uskutočňuje pomocou Weberovho testu. Pri vyššej prahovej audiometrii sa určí zrýchlenie nárastu objemu. U malých detí je hlavnou cestou, ako zistiť stratu sluchu, študovať potenciál vyvolaný sluchom. Meranie akustickej impedancie sa vykonáva s cieľom vylúčiť poruchy sluchu spôsobené zdravou patológiou. Elektrochlógrafia umožňuje odlíšiť kochleárnu neuritídu od Meniereovej choroby. Na vylúčenie chorôb vonkajšieho ucha a zmeny na strane tympanickej membrány sa vykonáva otoskopia a mikrotoskopia.

Spolu s vyšetrenie sluchového analyzátora u pacientov s kochleárne neuritída vymenovať štúdii vestibulárny funkcie: vestibulometriyu, stabilography, elektronystagmografie, video okulografického, nepriame otolitometriyu. Diagnostikovať príčinu kochleárneho nemožno možno odporučiť súvisiace poradenské pracovníkov: otonevrologa, neurológ, očný lekár, vestibulologa, endokrinológ, trauma, neurochirurgie, genetiku. S rovnakým účelom, k dodatočnej testy: röntgenov lebky, CT a MRI mozgu, cievne Dopplerov ultrazvuk v oblasti hlavy a krku X-ray chrbtice v krčnej oblasti, fundus vyšetrenie (očné pozadie), štúdium cukru v krvi a hormónov štítnej žľazy, biochemická analýza krvi a moču.

Liečba kochleárnej neuritídy

Hlavnou úlohou liečby akútnej kochleárnej neuritídy je obnova sluchu. Liečba chronickej formy ochorenia je zameraná na stabilizáciu sluchovej funkcie. Akútna kochleárna neuritída a niektoré prípady progresívneho priebehu chronickej kochleárnej neuritídy sú indikáciou pre liečbu v nemocnici. Liečba kochleárnej neuritídy by sa mala uskutočňovať v spojení s nápravou porúch, ktorá by mohla byť jej príčinou. Po prvé, eliminuje arteriálnu hypertenziu a hormonálnu dysfunkciu, okrem expozície ototoxickým faktorom (lieky a iné látky, hluk, vibrácie, rádioaktívne žiarenie).

Drogová terapia kochleárneho neuritídy držal vazodilatanciá, desagregants, venotonika, neuroprotektívne, detoxikačné riešenie. Kombinovaná liečba pentoxifylín, vinpotsitinom, piracetam, ethylmethylhydroxypyridine a Cerebrolysin v prvých 2 týždňov sa vykonáva intravenózne injekcie, potom pokračuje dostávať intramuskulárne injekcie a liečivá vnútri. Dobrý účinok s kochleárnou neuritídou umožňuje použitie pri liečbe prípravkov ginkgo biloba. Pri liečbe náhlej kochleárne neuritídy navyše použité glukokortikoidy. Na zastavenie závratov sa používajú lieky podobné histamínu.

Pozitívny stimulačný účinok majú rehabilitačné procedúry: akupunktúra (electropuncture, laserpuncture, akupunktúrnych), elektrickej stimulácie, fonoforézou lieky oksigenobaroterapiya.

Bilaterálna strata sluchu až do 40 dB spôsobuje pre pacienta ťažkú ​​komunikáciu a je indikáciou pre sluchovú starostlivosť. Prelingválna forma kochleárnej neuritídy slúži ako indikácia nosenia načúvacieho pomôcky pri vypočítanej prahovej hodnote 25 dB, pretože je dokázané, že takáto strata sluchu spôsobuje narušenie vývoja reči u dieťaťa. Na účely sluchových pomôcok s kochleárnou neuritídou je možné použiť analógové, digitálne a lineárne načúvacie pomôcky. Výber a ladenie prístroja vykonáva lekár-ošetrujúci terapeut.

Chirurgická liečba kochleárneho neuritídy vykonáva po kochleárneho implantátu alebo stonku, akustický neurom odstránenie krvné výrony a mozgový nádor. Potreba chirurgickej liečby môže byť spôsobená nesnesným šumom uší alebo záchvatmi intenzívneho závratu. V takýchto prípadoch pôsobiť hviezdicovité odstránenie ganglií, resekcia alebo cervikálneho plexu valca sympatektómia, s hluchotou alebo strata sluchu miere IV - deštruktívne operácie na slimáky.

Prognóza kochleárnej neuritídy

V prípade včasnej diagnózy akútnej formy ochorenia dochádza k úplnej obnove sluchu u 50% pacientov, ďalších 30-40% pacientov má významné zlepšenie sluchových funkcií. Pri chronickej kochleárnej neuritíde je strata sluchu nezvratná. Hlavnou úlohou je zastaviť priebeh straty sluchu, po ktorom je možné obnoviť sluchovú funkciu kochleárnou implantáciou alebo počutím anestézie.

Neuritída sluchového nervu: príčiny, príznaky, ako sa liečiť

Neuritída sluchového nervu - patológia nervového systému spôsobená zápalom sluchového nervu a poškodením kvality sluchu. Choroba zvyčajne postihuje starších mužov vo veku nad 60 rokov, ktorí zriedkavo vyhľadávajú pomoc špecialistu a veria, že v tomto veku je normálna strata sluchu.

Kochleárna neuritída je častejšie diagnostikovaná u obyvateľov miest. Intenzívny hluk pozadia v meste neustále ovplyvňuje ľudský sluchový orgán.

Na mieste poškodenia lézie sa patológia klasifikuje do:

 • cochle - zápal kochleárneho receptora sluchového analyzátora,
 • neuritída - priamy zápal nervu.

Sluchový nerv

Zvukový nerv pozostáva z dvoch vetiev - vestibulárneho a kochleárneho. Vestibulárna vetva vychádza z orgánu rovnováhy a sluchovej vetvy od sluchadla. Príznaky zápalu nie sú len sluchová porucha a hluk v ušiach, ale aj závrat, nepríjemnosť chôdze.

Vo vnútornom uchu človeka sú receptory - vlasové bunky. Pohyby strmeňa spôsobujú kolísanie kvapaliny v membránovom labyrinte, ktorý sa v nervovi premieňa na elektrické impulzy vstupujúce do mozgu.

Vnímanie zvuku uchom a jeho spracovanie v mozgovej kôre sú zložité fyziologické procesy, ktoré zabezpečujú schopnosť osoby počuť zvuk a určiť, odkiaľ pochádza.

Keď sú ovplyvnené etiologické faktory, poškodia sa cievy sluchového orgánu, dôjde k narušeniu mikrocirkulácie, rozvíja sa hypoxia buniek nervového kmeňa, ktorá sa zapáli a normálne prestáva fungovať.

etiológie

Neuritída sluchového nervu je polyetologická patológia, ktorá sa vyvíja pod vplyvom rôznych environmentálnych faktorov.

infekcie

Choroba je komplikáciou akejkoľvek infekčnej patológie orgánov hlavy a krku.

 1. Chrípka a iné akútne respiračné vírusové infekcie u ľudí s imunodeficienciou, deti a starší ľudia. Vírusy prenikajúce cez sliznicu dýchacieho systému do krvi sa prenášajú do celého tela a postihujú vnútorné orgány.
 2. Meningitída bakteriálnej alebo vírusovej etiológie.
 3. Rubeola.
 4. Epidemická parotitída.
 5. Sypnoy, ventrálny, recidivujúci tyfus.
 6. Iné zápalové ochorenia orgánov v bezprostrednej blízkosti sluchového orgánu.

otrava

 • Otrava z drog - nekontrolované používanie antibiotík, cytostatik, salicylátov. Ototoxicita je výraznejšia u detí.
 • Výrobné riziká - olovo, ortuť, soli ťažkých kovov, fosfor, arzén, benzín a iné rafinované výrobky, oxid uhoľnatý, anilínové farbivá.
 • Zneužívanie alkoholických nápojov.
 • Fajčenie tabaku.

Traumatické zranenie

Kraniocerebrálna trauma sa vyznačuje nasledujúcimi patologickými procesmi: poruchou krvného obehu, edémom a presným kapilárnym krvácaním. Podobné cievne zmeny vedú k vzniku neuritídy.

Zlomenina bázy lebky s poškodením časovej kosti vedie k zápalu sluchového nervu, ktorý je spôsobený vaskulárnymi poruchami, poškodením nervových vlákien s fragmentami kostí, infekciou.

Pracovná patológia

Kochleárna neuritída je pracovná patológia ľudí, ktorí sú stále vystavení nepriaznivým fyzikálnym faktorom - hluku, vibráciám, tlaku.

 1. Ľudia pracujúci v obchodoch so zariadením produkujúcim hluk sú najviac náchylní na vývoj ochorenia.
 2. Výstrel, píšťalka a iné hlasné zvuky akútne ovplyvňujú ucho, zvyšujú tlak a traumatizujú sluchový nerv. Je možné vyvinúť akustickú traumu.
 3. Vibračné ochorenie sa prejavuje ako príznaky kochleárnej neuritídy, ako aj zhoršenie celkového stavu, asténia, závrat, bledosť a studené končatiny.

Starší vek

Staršia kochleárna neuritída sa zvyčajne rozvíja u ľudí starších ako 60 rokov. Spája sa so zmenami v sluchovom nervu súvisiacimi s vekom. Ateroskleróza, hypertenzia, sklon k trombóze - procesy, ktoré narušujú trofické vnútorné štruktúry tela vrátane nervových vlákien.

Kochleárna neuritída je výsledkom predchádzajúcej mŕtvice.

Ďalšie dôvody

 • alergie,
 • barotrauma,
 • otoskleróza,
 • Nádor je neurinóm,
 • hypotyreózy
 • Syfilis.

symptomatológie

Akútna neuritída sluchového nervu sa náhle objaví na pozadí úplného blaha a rýchlo sa rozvíja. Nie sú prítomné pocity bolesti a iné príznaky zápalu u pacientov. Keď nie sú zistené otoskopické patologické zmeny. Vzorky s ladiacou vidlicou umožňujú určiť porušenie vnímania zvuku.

Hlavné príznaky neuritídy sluchového nervu:

 1. Strata sluchu - hlavný príznak patológie rôznej závažnosti. Ak sa patológia nezaobchádza, začne sa postupovať a úplná hluchota sa vyvíja.
 2. Konštantný a intenzívny šum, bzučanie, zvonenie v ušiach.

Ak sa liečba začne včas, prognóza ochorenia je priaznivá. U pacientov, ktorí majú závažné vestibulárne poruchy a ktorí sa neodkladajú lekárovi, sa vyvinú nezvratné zmeny v sluchovom orgáne.

Chronická forma ochorenia sa rozvíja nepatrne a pokračuje obdobiami exacerbácií a remisií. Chronická kochleárna neuritída sa prejavuje nasledujúcimi príznakmi:

 • Trápenie chôdze, závrat - nestabilné príznaky patológie spojené so zápalom predkolejového nervu.
 • Neuralgia - paroxysmálna bolesť v ušiach spôsobená mechanickým poškodením štruktúry sluchu.
 • Symptómy intoxikácie: slabosť, závraty, nevoľnosť, bolesť hlavy, bledosť sa objavujú, ak je príčinou neuritídy akútna otravou.
 • Hypertenzia, "letí pred očami," nastáva bolesť hlavy, keď dochádza k narušeniu cerebrálnej cirkulácie.
 • Hypertermia, kašeľ, kašeľ, bolesť v krku sú známkami akútnej vírusovej infekcie, ktorej priebeh bol komplikovaný vývojom kochleárnej neuritídy.

diagnostika

Hlavnou diagnostickou metódou je audiometria, počas ktorej lekár kontroluje sluch na rôznych frekvenciách. Nedostatok vnímania vysokofrekvenčného zvuku pacientom je známkou kochleárnej neuritídy.

Pomocou ladiacej vidlice sa vyhodnocuje koeficient zvukovej a vibračnej citlivosti.

Na určenie príčiny ochorenia sa uskutočňuje zobrazovanie mozgu magnetickou rezonanciou, ultrazvukové vyšetrenie ciev krku, srdca, EKG a krv a močové testy pre hlavné indexy.

Ak existuje bakteriálna neuritída, potom je potrebné určiť pôvodcu ochorenia a jeho citlivosť na antibiotiká. Za týmto účelom sa uskutoční mikrobiologická štúdia ucha, ktorá je rozdelená na mikroflóru.

liečba

Než začnete liečiť chorobu, musíte zistiť jej príčinu, ktorá určuje taktiku pacienta.

Liečba pacientov s akútnou kochleárnou neuritídou stráviť v oddelení ENT do 10 dní. Ak to chcete urobiť, použite:

 1. Diuretiká - "Hypotiazid"
 2. Prípravky, ktoré zlepšujú cerebrálny obeh - "Cavinton", "
 3. Prípravky stimulujúce metabolizmus - "Kokarboxyláza", "
 4. Detoxikačná terapia - "Reopoliglyukin", "Gemodez", "
 5. Antikonvulzíva - "No-shpa", "
 6. Hyperbarická oxygenácia.

Liečba chronickej formy ochorenia začína elimináciou etiologického faktora. Úplne zbaviť chronickej neuritídy je takmer nemožné. Ak sa pacient počas roka nezaznamená zníženie sluchu, liečba sa ani nezačne.

pre liečbu infekčnej neuritídy pacienti sú predpísaní:

 • Antivírusové lieky - "Ingavirín", "Arbidol";
 • Antibakteriálne činidlá - "Amoxicilín", "Amoxiclav";
 • Protizápalové lieky - Ibuprofen, Orthofen;
 • Imunomodulátory - "Imunoriks", "Ismigen";
 • Vitamíny a antioxidanty na zlepšenie metabolizmu v nervových bunkách.

Liečba toxickej neuritídy je použitie špeciálnych látok - antidotov, viazanie a odstraňovanie toxínov. Pacienti sú symptomatickí, detoxifikačná terapia, liečba vitamínmi, fyzioterapia, rehabilitácia a rekonštrukčné opatrenia.

Liečba akútnej otravy sa vykonáva v nemocnici. Stav klinickej smrti vyžaduje resuscitáciu - nepriamu srdcovú masáž, umelú ventiláciu.

Špecialista menuje liečba traumatickej neuritídy sluchového nervu po radiografii lebky, encefalografii, konzultácii s neurológom a oftalmológom. Pacientom sú predpísané analgetiká, diuretiká a antikonvulzíva, ako aj činidlá, ktoré zlepšujú cerebrálnu cirkuláciu. Keď sa stav pacientov stabilizuje, prejdú na všeobecnú regeneračnú terapiu s použitím biostimulantov, vitamínov, nootropných liekov.

Liečba kochleárnej neuritídy, spôsobené pracovnými rizikami, budú neúčinné, ak osoba bude pokračovať vo výrobe s vysokou úrovňou hluku a vibrácií. Najprv by ste mali zmeniť pracovisko a potom pokračovať v priamom ošetrení. Pacienti predpísané sedatíva a lieky proti bolesti, vitamíny a biostimulants, rehabilitácia - elektroforéza, balneoterapeutické - bahno terapia, radónové kúpele, magnetoterapia, akupunktúra. Tieto postupy posilňujú telo a stimulujú proces regenerácie a opravy.

Ak dôjde v dôsledku dlhodobého vystavenia nepriaznivým výrobným faktorom k úplnej strate sluchu, pacient potrebuje načúvací prístroj.

Liečba neuritídy sluchového nervu u starších ľudí je takmer nemožná. Pacienti užívajú liek na zvyšok svojho života:

 1. Hypotenzívne lieky,
 2. Antisklerotické lieky,
 3. antiagregačné činidlá,
 4. nootropiká,
 5. Fyzioterapia - elektroforéza, magnetoterapia, akupunktúra.

S progresiou ochorenia a prudkým poklesom sluchu sú pacientom odporúčané načúvacie pomôcky a učenie čítať reč z pery.

Ľudské metódy liečby kochleárnej neuritídy sú menej účinné ako tradičná liečba. Prostriedky tradičnej medicíny dopĺňajú základnú liečbu, ale nenahradzujú ju úplne. Medzi nimi najčastejšie patria odvar z chmeľovej trávy, tinktúra propolisu, kafrový olej.

prevencia

Preventívne opatrenia sú zamerané na odstránenie faktorov vedúcich k rozvoju choroby.

 • Včas identifikovať, liečiť choroby orgánov ORL a zabrániť ich opakovaniu.
 • Nepoužívajte ototoxické lieky.
 • Osoby, ktoré sú neustále v kontakte s nebezpečnými výrobnými faktormi, by sa mali podrobiť audiometrii dvakrát ročne.
 • Ak chcete viesť zdravý životný štýl.
 • Vezmite si na jar a pád multivitamínov.
 • Chráňte sluch na pracovisku.
 • Nosenie klobúka v chladnej sezóne.